LTV- Trainingen

LTV-trajecten

“Niet iedereen is een leider, echter iedereen kan wel leren leidinggeven.”

Met deze overtuiging staan de trainers en instructeurs van LTV voor jou klaar!

Leidinggeven vormt de kern van LTV, hier ligt onze kracht en ervaring. 

De workshop of training word op jouw situatie aangepast met als doel het leren leidinggeven tastbaar te maken. Jouw wensen staan centraal, deze wensen zetten we om in doelen en deze doelen worden het oogmerk. Wij verzorgen dit middels ons 5 stappenplan.
Hieronder kunt je lezen wat de stappen inhouden.

Inmiddels heeft de ervaring ons geleerd dat onderstaande stappen als basis erg stabiel zijn, echter we zijn hier ook meerdere malen vanaf geweken wat als erg prettig werd ervaren. Hiermee benadrukken wij dat jouw wens bij ons bovenaan staat!

Stap 1: Intake gesprek 
Na dit kosteloos gesprek kan er een overeenstemming bereikt worden. Jouw doel(en) zullen wij omzetten in een oogmerk. Hierop zal LTV een analyse maken waaruit een passend programma volgt. Wij doen dit intake gesprek kosteloos, omdat wij een bepaalde kwaliteit willen waarborgen. Door middel van dit gesprek komen we op haalbare doelen die vooraf duidelijk zijn waardoor beide partijen achter af niet teleurgesteld kunnen worden. 
De hulpvraag staat hierin centraal.

Stap 2: Theorie
in deze stap zullen we de theorie verzorgen. Deze lessen zullen op jouw situatie zijn aangepast. LTV verzorgt deze lessen op uw locatie. Met al rede om een start te maken met de deelnemers in een bekende omgeving. Dit draagt bij aan een veilige leeromgeving en hiermee een hoge kwaliteit. Zodra de deelnemers zich prettig en vertrouwd voelen kunnen de instructeurs sneller de kern bespreken van het gedrag van leiderschap. Deze lessen worden daardoor tastbaar en heeft iedereen er per direct het juiste beeld bij.
De ervaring leert dat de introductie naar de werknemersvan als belangrijk wordt ervaren. Om onrust vooraf weg te nemen zullen de trainers LTV zich in deze fase ook aan het team werknemers voor stellen.
 • Stap3: Praktijk
  Letterlijk en figuurlijk zullen we stappen in de hoogte maken. Door een scala aan uitdagende praktijk opdrachten op een touw-hindernis baan word de deelnemer in de context van leidinggeven geplaatst. Dit gedrag zal na de opdracht op een professionele manier worden geëvalueerd. Hierdoor zal niet alleen de leider van die opdracht leren, maar iedereen raakt bewust van het leiderschapsgedrag. Op de werkvloer zal dit het effect hebben dat men elkaar versterkt. De cursisten hebben elkaars sterke en minder sterke punten leren kennen en staan daardoor ook dichter bij elkaar. Dit proces zal daadkrachtig uitpakken in niet alleen een goede sfeer echter ook een meer effectievere en productievere sfeer.

  Ook op de werkvloer  kunnen wij begeleiding en structuur bieden door het fysiek mee lopen met de leidinggevende en tips aanreiken waardoor er beter leiding gegeven gaat worden.

  Daarbij zal het afgesloten worden met het uitreiken van het certificaat/bewijs van deelname leidinggeven.

  Stap 4: Evaluatie
  De evaluatie.
  LTV komt naar jou toe en wilt graag het opgestarte groepsproces afsluiten met een gedegen evaluatie.  Na een aantal weken/maanden, wanneer het jou schikt, komen wij evalueren.
  Deze evaluatie zal dienend zijn om te zien waar je stond, waar je nu staat en waar je naar toe wilt. LTV hoort graag hoe je de ontwikkeling hebt ervaren en hoe je daar beter van bent geworden.

  Stap 5: Follow-up

 • Mocht er tijdens de evaluatie nog een behoefte zijn aan een aanvullende training, dan plannen wij samen  een follow-up. Door middel van deze follow-up kunnen we samen de kwaliteit van ons product bewaken en waar nodig aanpassen aan de situatie.
 • Bij LTV werken we met de volgende werkprocessen:
  – De 5 basis vaardigheden van leidinggeven.
  – Situationeel leidinggeven II
  – Het groepsdynamica.
  – Motivatie theorieën
  – Match mis match.
  – Gesprekstechnieken.
  – Coping.
 •  

  Deze werkprocessen kunnen in overleg aangepast worden aan jouw situatie.

  Leiderschap en Teamvorming maakt in deze markt het verschil door haar flexibele optreden en het aanpassingsvermogen naar jou en je personeel.
  Door de veerkracht en het enthousiasme staat LTV keihard achter de kwaliteit van haar product. Dit in combinatie met de open en eerlijke houding is LTV transparant.

  Wij staan met twee voeten op de grond en daardoor vormen we een stevig fundament voor een kwalitatieve begeleiding.

  In plaatst van hi-Tech, ingewikkelde, hyper moderne processen gaat LTV terug naar de basis
Back – to – basic.
Met heel tastbare situaties creëert LTV een context waarin je als leidinggevende je leidinggevend gedrag bewust leert toe te passen.
 
Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met ons.
Tel: 06 29069520 / 06 19354553

“Leidinggeven is het bewust richting geven aan gedrag van anderen op een inspirerende wijze, om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.”